Tècnic en Comerç Exterior

Curs de Tècnic en Comerç Exterior (CEX)

 

 

Curso_Comercio_Exterior_importacion_exportacion

 

Curs presencial per a formar especialistes en comerç exterior (importació i exportació) amb la finalitat de cobrir la creixent demanda d’aquests perfils per part de les empreses del nostre país que s’inicien o que ja estan consolidades en els negocis a nivell internacional.

 

Objectius generals:

Capacitar a l’alumne integralment per a l'acompliment eficaç de totes les tasques administratives i operatives, inclosa la contractació del transport internacional, dels departaments d'exportació i importació d'empreses industrials i comercials, empreses transitàries i agències de duanes.

Dominar tots els aspectes legals, fiscals, de finançament i d’instruments de pagament en el comerç internacional.

Adreçat a:

Comercials d'exportació, Administratius de comerç internacional, Administratius d’agències de duanes, Administratius en empreses transitàries, Tècnics de compres internacionals, Assessors en comerç exterior i en general, qualsevol persona que necessiti dominar tots els aspectes administratius, logístics, fiscals i legals de la compra i venda internacional de mercaderies.

Durada i calendari:

Durada 48 hores

Dates i horari: pendent de programar la propera convocatòria

Enfocament:

Eminentment pràctic, per a això cada assistent ha de portar un ordinador portàtil amb connexió wi-fi.

Estructura i temari:

1. Els INCOTERMS
Introducció INCOTERMS 2010.
Quins aspectes regulen els INCOTERMS.
Classificació dels INCOTERMS en grups.
Variables d'elecció dels INCOTERMS.
Presentació dels INCOTERMS.
Anàlisi de cada terme: Moment de lliurament. Costos. Documentació.

2. Gestió documental import / export
Factura proforma, factura comercial, factura duanera.
El Packing List.
Els documents de transport internacional.
Els documents d'origen de les mercaderies.
El DUA a l'exportació i importació i els documents para-duaners.

3. El transport internacional de mercaderies
Introducció al transport internacional.
Transport Internacional per via marítima.
El transport internacional per via aèria.
Transport internacional terrestre.
Transport Intermodal. Transport Combinat i Transport Multimodal.
Transports especials: ADR. Mercaderies peribles. Mercaderies refrigerades i isotèrmiques.
L’assegurança de mercaderies en el transport internacional.
Responsabilitat màxima dels transportistes.

4. Pràctica duanera import / export
Funcions de la Duana i del Representant Duaner.
La Unió Duanera.
Economia i Dret aranzelaris: Suspensió temporal de l'aranzel. Contingent aranzelari. Límit màxim aranzelari. Dret anti-subvenció. Dret anti-dúmping.
El Codi Duaner Comunitari.
El TARIC: Codi NC. Codificació.
El Valor en Duana.
L'Origen de les mercaderies: Documents d'origen.
Destinacions Duaneres d'exportació i importació: L'Exportació. La Reexportació. El Perfeccionament Actiu i Passiu. El Trànsit. Dipòsit Franc. La destrucció i l'abandonament. La lliure pràctica i la importació a consum. La importació temporal. El Dipòsit Duaner com a eina fiscal i logística.
La devolució de mercaderia.
El procés del despatx d'exportació i d'importació.

5. Fiscalitat a l'expedició i l'exportació
El IVA en els lliuraments intracomunitaris. L'exempció del IVA: Article 25 de LIVA i Article 12 del RIVA. Lliuraments assimilats.
El IVA a l'exportació. L'exempció del IVA. Operacions connexes a l'exportació. Operació assimilada a l'exportació. Devolució de IVA als exportadors. El INTRASTAT i el Model 349.

6. Fiscalitat a l'adquisició i la importació
Operacions intracomunitàries i extracomunitàries: L'adquisició i la Importació.
Operacions assimilades a la importació.
Operacions assimilades a l'adquisició.
Declaració del IVA d'importació i adquisició.
Declaració recapitulativa de IVA (Model 349).
El INTRASTAT d'Introducció.
Liquidació i pagament dels impostos d'importació.

7. Les entitats financeres en el comerç exterior
Entitats bancàries privades.
Entitats bancàries públiques.
Entitats bancàries multilaterals.
Companyies d'assegurances i de factoring.

8. Mitjans de pagament internacionals
Variables a considerar per a l'elecció de la forma de pagament.
Formes de pagament simple.
Formes de pagament documentàries: Les remeses i el crèdit documentari.
El Crèdit Documentari: Gestió i operativa del Crèdit Documentari. Avantatges i inconvenients per a l'exportador. Avantatges i inconvenients per a l'importador. Documents en el crèdit documentari.

9. Divises i risc de canvi
El Mercat de Divises: estructura i funcionament.
Concepte de risc de canvi
Instruments de cobertura del risc de canvi. Assegurança de canvi. Opcions sobre divises: concepte, tipus i classe d'opcions.

10. Finançament de l'exportació
Introducció i conceptes clau.
Finançament de les exportacions: Riscos inherents al pre-finançament i al finançament.
El Crèdit a l'Exportació: El crèdit oficial a l'exportació. L'ajuda oficial al desenvolupament. Els crèdits FAD.
Finançaments especials: Factoring d'exportació. Forfaiting d'exportació. Lísing d'exportació.

11. Contractació internacional
Introducció a la contractació internacional.
Requisits bàsics i aspectes clau en els contractes internacionals
Redacció del contracte: Redacció de les clàusules precises. Sistemes Jurídics.
El Contracte de compravenda internacional i el Conveni de Viena.
El Contracte d'Agència Internacional.
El Contracte de Distribució Internacional.
Contracte de subministrament internacional.
Altres contractes internacionals.
Prescripció i caducitat de les obligacions mercantils.

Titulació:

Diploma de STRATEX INSTITUTE.

Bonificació:

Aquest curs pot ser bonificat amb 624€ per alumne, en les quotes de la Seguretat Social mitjançant el crèdit anual que disposen les empreses, gestionat per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (anteriorment Fundación Tripartita). STRATEX INSTITUTE ofereix gratuïtament el servei de tramitació de la bonificació a les empreses que ho sol.licitin.

Lloc:

Campus STRATEX INSTITUTE al Vapor Universitari de Terrassa

Calendari de matriculació:

Pendent de programar la propera convocatòria

 

Boto_CTA_consulta

 

 

Aplicació

 

Aplicació

Aplicació