Comptabilitat General

Curs de Comptabilitat General

 

 

Curso_Contabilidad_General_Stratex_Institute

 

 

La comptabilitat financera juga un paper crucial en el procés d'assignació de recursos en l'economia, i la informació que facilita és utilitzada per un ampli ventall d'usuaris en els seus respectius processos de presa de decisions. Amb aquest curs adquiriràs des de zero les competències comptables essencials i la seva aplicació amb el suport d’un programari de comptabilitat.

Places molt limitades (15 alumnes).

 

Lloc:

Barcelona centre

Adreçat a:

• Persones que ja estiguin introduïdes al món de la comptabilitat i que desitgin aprofundir en el domini de la tècnica comptable.
• Professionals d'altres àrees que vulguin adquirir coneixements complementaris a la seva formació inicial o al seu lloc actual.
• Persones que vulguin iniciar-se en aquest àmbit per motius professionals o personals.

Objectius generals:

Preparar a l'alumne perquè sigui capaç de captar les transaccions econòmiques en els llibres comptables de l'empresa, i elaborar la informació comptable de síntesi sobre la riquesa de l'empresa, i sobre la generació de riquesa de l'empresa.

A més de ser capaç d'elaborar la informació amb el suport d'un programari de comptabilitat, l'alumne sabrà entendre i interpretar la informació de síntesi (balanç, compte de resultats i memòria).

Durada i calendari:

45 hores

Dates i horari: pendent de programar la propera convocatòria

Competències que adquirirà l'alumne:

 • Aprendre tots els conceptes econòmics necessaris que s'utilitzen en la gestió empresarial (compres, costos, ingressos, etc.).
 • Conèixer i identificar transaccions econòmiques així com aprendre a registrar-les.
 • Realitzar correctament el càlcul dels Beneficis i la confecció de la informació de síntesi (Balanç i Compte de Pèrdues i Guanys).
 • Comprendre que tots els punts anteriors tenen un significat i que denoten una realitat econòmica.
 • Aplicar el mètode comptable a qualsevol nova transacció que es presenti.

Format i metodologia:

Presencial. Aproximadament el 50% del temps lectiu es treballa amb un programari de comptabilitat. L’alumne ha de portar el seu propi ordinador portàtil.

Estructura i temari:

 1. Introducció a la comptabilitat

  1.1 L'activitat econòmica i la necessitat d'informació
  1.2 Comptabilitat: concepte formal
  1.3 Divisions de la comptabilitat
  1.4 Importància de la informació comptable
  1.5 Usuaris de la informació comptable
  1.6 Funcionament de la comptabilitat financera
  1.7 Característiques de la informació comptable
  1.8 Normativa comptable

   
 2.  L'estructura patrimonial de l'empresa

  2.1 El patrimoni de l'empresa
  2.2 Estructura econòmica i estructura financera. Les masses patrimonials: Actiu, Passiu i Net. L'equació comptable.
  2.3 Composició de les masses patrimonials
  2.4 Les transaccions i l'equació comptable
  2.5 El balanç
  2.6 El compte de resultats
 1. El mètode comptable

  3.1 Les transaccions econòmiques i els fets comptables
  3.2 El compte: tecnicismes terminològics i la partida doble
  3.3 El llibre diari, el llibre major i el balanç de summes i saldos
  3.4 Exemples de registre d'operacions bàsiques
  3.5 Codificació i nomenclatura dels comptes
  3.6 Els principis comptables
 1. El cicle comptable

  4.1 Les fases del cicle comptable
  4.2 Fase d'obertura
  4.3 Fase de desenvolupament comptable del període
  4.4 Fase de tancament: determinació del resultat comptable. El tancament de la comptabilitat. L'elaboració dels comptes anuals
 1. Valoració i registre comptable de les transaccions

  5.1 Valoració d'entrades i sortides
  5.2 Transaccions de compra-venda: mètode administratiu. Mètode especulatiu
  5.3 Transaccions de captació de recursos: finançament propi. Finançament aliè
 1. La determinació del resultat i l'elaboració dels estats financers

  6.1 Les despeses i els ingressos. Exemples: comptabilització de transaccions
  6.2. Periodificació d'ingressos i despeses
  6.3. Ajustos en comptes especulatius: variació d'existències
  6.4. Revisions del valor dels actius: amortitzacions. Provisions.
  6.5. El procés de regularització comptable per determinar el resultat
  6.6. Elaboració dels estats financers
 1. La liquidació d'impostos

  7.1 Liquidació de l'IVA
  7.2 Liquidació de retencions de treballadors i professionals
  7.3 Liquidació de retencions de lloguers
  7.4 L'Impost de Societats

Titulació:

Diploma de STRATEX INSTITUTE.

Import:

A consultar

Descompte per segona i següents inscripcions de la mateixa empresa (mateix NIF): 20%

El preu és exempt de IVA.

Inclou tots els conceptes.

Forma de pagament: 100% per endavant. Autònoms i aturats: 160€ al formalitzar la matrícula, 160€ el 16 d'Abril i 160€ el 16 de Maig.

Bonificació:

Aquest curs pot ser bonificat en 585€ de les quotes de la Seguretat Social mitjançant el crèdit anual que disposen les empreses, gestionat per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (anteriorment Fundación Tripartita). STRATEX INSTITUTE ofereix gratuïtament el servei de tramitació de la bonificació a les empreses que ho sol.licitin.

Data límit d'inscripció:

Pendent de programar la propera convocatòria

Com fer l'inscripció:

Emplena el formulari de preinscripció d'aquesta pàgina. Dins les 24 hores següents t’enviarem un email amb la factura proforma perquè puguis fer la transferència bancària amb el import del curs. No es considerarà confirmada l'inscripció i per tant, la plaça confirmada, fins que no haguem rebut el comprovant del pagament.

Les places estan limitades a 15 alumnes. Les inscripcions seran registrades per rigorós ordre de recepció del justificant de pagament.

En el supòsit d'anul·lació d’una inscripció dins dels  5 dies naturals abans de la data d’inici del curs, no es reintegrarà l'import satisfet.

STRATEX es reserva el dret a anul·lar la convocatòria sense més obligació que la devolució de l'import satisfet.

Encara algún dubte?

Truca'ns al T. 93 515 25 24

 

Boto_CTA_inscripcio_curs

 

 

 

Aplicació

Aplicació

Aplicació