Info legal

 

Informació legal de l'empresa

Denominació fiscal: STRATEX INSTITUTE, S.L, Domicili: C/ Rectoria,  26 08222 Terrassa (Espanya) .

Dades registrals: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Llibre 35557,Foli 0167 Full 272110 Inscripció 2ª CIF: B63110373

Telèfon de contacte: 656 972 784

Email: hola@stratex.cat

Política de Protecció de Dades

Pot consultar la nostra Política de Privadesa des d'aquí.

Propietat

STRATEX INSTITUTE, S.L és titular dels elements que integren aquest lloc web, codi font, estructura de navegació, base de dades, contingut i el disseny gràfic (menús, botons de navegació, els textos, imatges, textures, gràfics, etc.) o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d'aquests elements.

Marques registrades

Tots els productes i noms de companyies esmentats aquí són marques registrades dels seus respectius propietaris.

Enllaços

STRATEX INSTITUTE, S.L. no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços externs que, si escau, poguessin incloure's en el lloc web, ja que no té cap tipus de control sobre els mateixos, per la qual cosa l'usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d'ús que regeixin en els mateixos.

Continguts del lloc

STRATEX INSTITUTE, S.L. es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ofereix STRATEX INSTITUTE, S.L, i a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordenament legal, i a no provocar danys en els sistemes físics i lògics de STRATEX INSTITUTE, S.L., dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment exposats.

STRATEX INSTITUTE, S.L. té l'obligació de facilitar a la SETSI (Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació) i als altres òrgans competents en raó de la matèria, tota la informació i col·laboració precises per a l'exercici de les seves funcions.

Legislació aplicable

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de Terrassa.