ADN

El nostre ADN

 

Stratex_Institute_Escuela_de_Negocios_Terrassa

 

Orígens i evolució

STRATEX INSTITUTE és l’evolució de l’empresa STRATEX | Marketing Management, societat mercantil constituïda el Febrer del 2003 i amb una activitat fonamentada en dos eixos:

  • La formació empresarial a empreses, amb especial ènfasi en Vendes i Màrqueting
  • La consultoria estratègica i operativa especialitzada en Vendes i Màrqueting.

En aquests 14 anys, la firma ha tingut l’oportunitat d’ajudar amb serveis de formació i de consultoria comercial a més de 450 empreses de molt diversos sectors d’activitat. A més d’haver col.laborat en projectes d’ampli espectre amb desenes de partners especialistes en totes les disciplines del Màrqueting.

Amb aquesta evolució STRATEX va donar un salt qualitatiu en la consolidació del primer eix: la formació empresarial.

La nostra visió l’any 2015 va consistir en dissenyar i desenvolupar una escola superior del nostre país especialitzada en la formació empresarial i especialitzada en Vendes i Màrqueting amb una oferta formativa de nivell tècnic (no executive), pràctica i orientada a necessitats reals de les empreses, sota la nova marca STRATEX INSTITUTE | Escola Superior d’Estudis Comercials.

 

Diferenciació competitiva

  • Especialització

STRATEX INSTITUTE es  posiciona com una escola superior de nínxol, per minvar el dèficit estructural de determinats perfils empresarials de nivell tècnic / operatiu. Amb una oferta formativa dissenyada per a formar professionals amb aquest propòsit.

En continguts formatius executive ja existeixen al nostre país Universitats i Escoles de negoci excel.lents i amb prestigi internacional.

  • Dualitat “món acadèmic + món real”

El segon vector que diferencia STRATEX INSTITUTE dins el mercat de l’ensenyament empresarial li proporciona l’altra línia d’activitat primigènia: la consultoria.

La sinèrgia entre les dues divisions de negoci és evident.  El know-how acadèmic reforça el talent consultor, a la vegada que l’experiència de camp de la segona –viure el dia a dia de la realitat empresarial- aporta background a la primera.

 

Valors institucionals

  • Enfortir el teixit empresarial

Orientats especialment a resoldre greus dèficits estructurals de manca d’oferta en determinats perfils. Com: millorant el talent dels professionals en actiu mitjançant la formació continua.

  • Contribuir a l’ètica empresarial

Proporcionant a l’alumne una molt alta capacitació tècnica, però també uns valors ètics i de responsabilitat social exigibles al seu lloc de treball.

  • Identificació amb el territori

Compromesos amb l’enfortiment i difusió de la llengua i la cultura catalanes