El nostre ADN

El nostre ADN

 

Stratex_Institute_Escuela_de_Negocios_Terrassa

 

Orígens i evolució

STRATEX INSTITUTE és l’evolució de l’empresa STRATEX | Marketing Management, societat mercantil constituïda el Febrer del 2003 i amb una activitat fonamentada en quatre eixos:

 • El outsourcing de Màrqueting, ja sigui a nivell de la Direcció o de tot el departament
 • La consultoria estratègica i operativa especialitzada en Vendes i Màrqueting
 • La selecció de personal, tant perfils operatius com directius
 • La formació empresarial a empreses i professionals, amb especial ènfasi en Vendes i Màrqueting

En aquests 15 anys, la firma ha tingut l’oportunitat d’ajudar amb consultoria comercial i serveis de selecció de personal i formació a més de 450 empreses de molt diversos sectors d’activitat. A més d’haver col.laborat en projectes d’ampli espectre amb desenes de partners especialistes en totes les disciplines del Màrqueting.

Amb aquesta evolució STRATEX va donar un salt qualitatiu en la consolidació del quart eix: la formació empresarial. Enfortint la sinergia entre totes les unitats de negoci per aportar més valor a les empreses client. Valor en forma de partner únic integral o de disposar de diferents fórmules de solució a escollir.

 

Proposta de Valor per al client

 • Especialització

STRATEX INSTITUTE es  posiciona com una empresa consultora, externalitzadora, de selecció de personal i de formació de nínxol, per contribuir a professionalitzar les àrees comercial i de màrqueting de les empreses. 

 • Partner únic integral

El mercat de proveïdors de serveis dins els àmbits Màrqueting i Comercial és enormement fragmentat. Les empreses han de contractar una varietat heterogènia d'agències, tercers especialistes i consultores de diferents perfils per desenvolupar un màrqueting professionalitzat, amb les dificultats que això comporta. Stratex Institute té com a missió integrar i donar cobertura a qualsevol necessitat en màrqueting i vendes esdevenint, més que un únic proveïdor, un partner estratègic del client.

 • Dualitat “món acadèmic + món real”

La sinergia entre les unitats de negoci és evident.  El know-how acadèmic reforça el talent consultor, a la vegada que l’experiència de camp de la consultoria i l'externalització –viure el dia a dia de la realitat empresarial- aporta background a la divisió acadèmica.

 • L'execució, també

A les PIME de poc els serveix que un consultor extern els diagnostiqui les mancances i els proposi les accions a implementar, si en la majoria dels casos no disposen dels recursos humans o de la capacitació per executar-les. Stratex Institute els ofereix diverses solucions per solucionar aquesta necessitat, tant amb els  nostres propis recursos humans com amb la selecció de personal a ser contractat pel client.

 

Valors institucionals

 • Enfortir el teixit empresarial

Orientats especialment a millorar l'eficiència i eficàcia de les àrees comercial i màrqueting de les empreses, especialment de les PIME.

 • Ètica professional

Valors com la confidencialitat, la transparència i la honestedat aplicats en tot moment en la relació amb els clients, proveïdors i partners, alumnes i candidats.

 • Identificació amb el territori

Compromesos amb l’enfortiment i difusió de la llengua i la cultura catalanes