Política de privadesa

 

Principi d'informació en la recollida de dades

D'acord a la legislació vigent de protecció de dades, s'informa als usuaris que realitzin consultes, s'enregistrin com a usuari o se subscriguin a butlletins en aquest web, que les seves dades personals seran incloses en un fitxer degudament registrat davant l'Agencia Española de Protección de Datos del que n'és titular i responsable STRATEX INSTITUTE, S.L. Les dades seran utilitzades única i exclusivament amb la finalitat de respondre a les seves consultes i d'oferir-li serveis i continguts directament relacionats. En cap cas seran facilitades a tercers. STRATEX INSTITUTE, S.L ha disposat totes les mesures tècniques de seguretat per evitar l'accés indegut a aquestes dades. En qualsevol cas, l'usuari podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació dirigint un escrit a l'adreça del responsable de fitxer o a l'email hola@stratex.cat

Principi de consentiment

Des del moment en que l'usuari participa activament en la transmissió de les seves dades, qualsevol que sigui la seva tipologia, s'entén que presta el seu consentiment per al seu tractament d'acord a les condicions especificades anteriorment. La revocació del consentiment comportarà l'exclusió del tractament de les dades.

Cancel.lació i conservació de les dades

La cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a la disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d'aquestes. Complert el citat termini haurà de procedir-se a la supressió. Les dades de caràcter personal seran conservades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables o, si escau, en les relacions contractuals entre la persona o entitat responsable del tractament i l'interessat.Aquest lloc web empra tecnologia d'Etracker (www.etracker.com) i de Google Analytics, per recollir dades de comportament dels visitants. Aquestes dades es recullen de forma anònima per a finalitats de màrqueting i optimització. Totes les dades de visitants es guarden amb un identificador d'usuari anònim per acumular un perfil d'ús. Es poden emprar cookies per recollir i guardar aquestes dades, però les dades són anònimes. Les dades no s'utilitzaran per identificar a un visitant personalment, i no s'afegiran a cap dada personal. La recollida i l'emmagatzematge de les dades es pot rebutjar en qualsevol moment pel que fa als serveis subsegüents.